رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
تبریک رئیس کنفدراسیون شطرنج آسیا به دکتر حسن تأمینی ۰۲ تیر ۱۴۰۰

تبریک رئیس کنفدراسیون شطرنج آسیا به دکتر حسن تأمینی

رئیس کنفدراسیون شطرنج آسیا ریاست دکتر تأمینی را تبریک گفت به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج؛ شيخ سلطان بن خلیفه ال نهیان امروز طی نامه ای ریاست دکتر حسن تأمینی را به ایشان و خانواده شطرنج تبریک گفت.

حسین میربلوک دبیرکل انجمن هنرهای رزمی ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

حسین میربلوک دبیرکل انجمن هنرهای رزمی

حسین میربلوک دبیرکل انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) ایران شد

پیام تبریک مهندس میربلوک در پی انتخاب رئیس جدید فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ‌ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

پیام تبریک مهندس میربلوک در پی انتخاب رئیس جدید فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ‌

‫به گزارش روایط عمومی هیأت شطرنج استان گیلان، مهندس حسین میربلوک رئیس هیأت شطرنج استان گیلان در پیامی انتخاب دکتر حسن تأمینی را به ریاست فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.