ایسنا/گیلان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:کار تزریق واکسن مطابق دستورالعمل واکسیناسیون ملی کشور ابلاغ و اجرا می‌شود و بر اساس هر دستورالعملی که در سطح ملی تصمیم‌گیری شود دانشگاه‌ها آن را اجرا می‌کنند.

دکتر آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت‌های تزریق واکسن کووید-۱۹، اظهار کرد: کار تزریق واکسن مطابق دستورالعمل واکسیناسیون ملی کشور ابلاغ و اجرا می‌شود و بر اساس هر دستورالعملی که در سطح ملی تصمیم‌گیری شود دانشگاه‌ها آن را اجرا می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: بر اساس ابلاغ صادره از معاون بهداشت وزارت بهداشت و مطابق دستورالعمل واکسیناسیون ملی کشور کل واکسن های که برای نوبت اول در اختیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفته باید تا روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه سالجاری تزریق انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار دز واکسن از نوع سینوفارم در کل کشور توزیع شده افزود: دریافت کنندگان این واکسن ها بر اساس پروتکل های ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، شامل پرسنل و افراد در معرض خطر در حوزه بهداشت، درمان، اورژانس و جانبازان بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد است که باید تزریق این گروه ها تا روز جمعه سوم اردیبهشت ماه سالجاری به اتمام برسد.

وی با اشاره به تعداد واکسن های باقی مانده از قبل افزود: بیشترین مقدار باقی مانده این واکسن ها برای گروه هدف بیماران خاص و سرطانی در استان است که در اسرع وقت برنامه ریزی در جهت تزریق و اتمام واکسیناسیون این گروه ها اقدام لازم انجام می گیرد.

حیدرزاده با اشاره به اهمیت واکسیناسیون گروه های هدف منطبق بر سند ملی واکسیناسیون COVID-۱۹، به نظارت مستمر بر کلیه موارد مربوط به تعداد و ثبت و ضبط آنها در سامانه های تعریف شده و همچنین الصاق برچسب و کد رهگیری، توزیع برحسب لیست های صادره، تحویل به مراکز استان، شبکه ها و مراکز تزریق، تطبیق مشخصات گیرندگان واکسن با اولویت های تعریف شده، ثبت کلیه موارد در سامانه TTAC و سیب و همچنین معدوم کردن پوکه ها طبق صورتجلسه تنظیمی تاکید کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: در کنار امر واکسیناسیون کووید-۱۹ تقویت نظام مراقبت و ارجاع در مراکز ۱۶ ساعته و تشدید مراقبت ها و ایزوله و قرنطینه کردن بیماران، رهگیری موارد تماس و مدیریت نمونه گیری انجام و بر استفاده از سفیران سلامت جهت ارتقاء سطح مراقبت بیماران در دستور کار مراکز بهداشت و درمان تاکید کرد.

انتهای پیام