رشت – ایرنا – مدیر تعاون روستایی گیلان گفت: شبکه تعاونی و تولید تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان سال گذشته ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی پایه تکلیفی و غیرتکلیفی بین کشاورزان توزیع کرد.

عباس جعفرپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در این مدت در راستای ارایه خدمات حرفه ای به تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی و حمایت از تولید محصولات اعضای شبکه تحت نظارت این مجموعه بیش از ۴۳ هزار تن انواع کودهای شیمیایی پایه تکلیفی و حدود سه هزار و ۲۱۱ تن کودهای غیرتکلیفی بین کشاورزان تولید کننده توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز محصولات زراعی و باغی نیز سال گذشته حدود ۱۹۵ هزار لیتر انواع سموم شیمیایی توسط ۲ اتحادیه تولید و تعاونی تولید روستایی استان بین کشاورزان توزیع گردید.

وی با بیان اینکه اتحادیه تعاونی روستایی گیلان در زمینه تولید و توزیع بذرگواهی شده و مادری نیز عملکرد مناسبی داشته است، افزود: همانند سال های گذشته این تشکل زیر نظر موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور افزون بر یک هزار تن انواع بذور طبقه گواهی شده و مادری برنج را در ارقام هاشمی، گیلانه، آنام توسط پیمانکاران شالیکار خود تولید کرده است.

جعفرپور ادامه داد: از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان سال ۹۹ نیز حدود ۸۶۰ تن بذر برنج “از سوی موسسه ثبت و گواهی بذر” با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان بین متقاضیان شالیکار توزیع شده است.

۲۰۷ تعاونی فعال تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان قرار دارد.