ایسنا/گیلان حامد عبدالهی با ۱۴ رای قاطع از اعضای شورای شهرستان رشت به عنوان رئیس سال چهارم انتخاب شد.

جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهرستان رشت برای سال چهارم با حضور هر ۱۴ عضو این شورا برگزار شد.

ابراهیم اخوان، رئیس شورای شهرستان رشت در این جلسه، با اشاره به جایگاه مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، اظهار کرد: شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری در کشور هستند و لذا حفظ شان و منزلت شورا باید سرلوحه مدیران قرار گیرد.

وی رفع مشکلات معیشتی مردم را دغدغه اعضای شورای شهرستان رشت دانست و افزود: به عنوان عضو شورای شهرستان هرگز در جلسات غیبت نکردم، زیرا قانون خط قرمز همه ماست.

عضو شورای شهر خشکبیجار، ضمن قدردانی از تلاش های اعضای شورای شهرستان رشت جهت انعکاس و پیگیری مشکلات شهروندان، یادآور شد: برگزاری جلسات شورای شهرستان در بخش ها دارای اثربخشی خوبی بوده است و باید تداوم پیدا کند.

به گزارش ایسنا، در این جلسه حامد عبدالهی، عضو شورای شهر رشت به عنوان تنها کاندیدا با ۱۴ رای قاطع به عنوان رئیس جدید شورای شهرستان رشت انتخاب شد.

همچنین سیده مریم پاکزاد، عضو شورای شهر لولمان و مجتبی عزیزصفت، عضو شورای شهر خمام دو کاندیدای کرسی نایب رئیسی بودند که در نهایت سیده مریم پاکزاد با هشت عنوان نایب رئیسی شورای شهرستان رشت را کسب کرد.

محرمعلی رسولی و محمد علی شورشی، دو تن از اعضای شورای شهر کوچصفهان نیز به ترتیب منشی اول و دوم شدند.

رضا پرندان نیز به عنوان سخنگوی شورای شهرستان رشت موفق به کسب اکثریت آرا شد.

ابراهیم اخوان، رحیم پورطالمی، حجت جذب، مجید فاتحی، سید رضی مودب پور، سید جواد ترمه، محمد صادقی، احمد رحمانی، رضا پرندان، حامد عبدالهی، سیده مریم پاکزاد، مجتبی عزیزصفت، محرمعلی رسولی و محمد علی شورشی اعضای شورای شهرستان رشت را تشکیل می دهند.

انتهای پیام