رشت- ایرنا – رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان بندر انزلی از حذف دفترچه بیمه سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد .

جمشید حسنی پور روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : در شهرستان بندرانزلی همه پزشکان  و  موسسات با سازمان بیمه سلامت قرارداد دارند و به سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک متصل اند و امکان نسخه نویسی  و نسخه پیچی الکترونیک برای آنها مهیا است .
وی اضافه کرد: در این طرح سیستم های کامپیوتری و نرم افزار مربوطه به جای دفترچه ،خودکار و مهرپزشک به ابزار کار پزشک و موسسه تبدیل شده و روش دستی و قدیمی تجویز و نسخه پیچی حذف می شود.
وی تصریح کرد: در این شهرستان هفت هزار و ۶۰۱ نفر در قالب صندوق کارکنان دولت، هزار و ۹۵۷ نفر در قالب ایرانیان(خویش فرما)، دو هزار و ۵۴۱ نفر در قالب صندوق سایر اقشار،  ۹ هزار و ۵۱ نفر در قالب بیمه سلامت همگانی و ۹ هزار و ۷۴۷ نفر در قالب بیمه روستاییان تحت پوشش  سازمان بیمه سلامت هستند.
وی در ادامه اتصال و آموزش پزشکان غیر طرف قرارداد با این سامانه را از برنامه های در حال اجرای این سازمان اعلام و تصریح کرد  : با حسن همکاری پزشکان شهرستان امیدواریم بزودی به این مهم دست می یابیم و پزشکان غیر طرف قرارداد هم  می توانند با مراجعه به سامانه ، تجویز دارو و خدمات داشته باشند.
حسنی پور  تاکید کرد : با اجرای این طرح،بیمار با ارائه کدملی و دریافت شناسه رهگیری می تواند در مراکز درمانی کلیه خدمات تحت پوشش بیمه سلامت را دریافت کند.
وی خاطر نشان کرد:بدون شک همکاری پزشکان و موسسات نقش مهمی در اجرای موفق این طرح دارد تا بیمه شدگان ، پزشکان ، موسسات و سازمان از مزایای آن بهره مند شوند و به این ترتیب گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک، تشکیل پرونده سلامت ومدیریت درمان برداشته می شود.
۳۰ هزار  و ۸۹۷ نفر در شهرستان بندرانزلی در پنج صندوق بیمه ای کارکنان دولت، ایرانیان، سلامت همگانی، روستائیان و سایر اقشار تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند و  از خدمات ارائه شده توسط ۸۶  پزشک ، ۲۲ داروخانه، شش موسسه عکس برداری، پنج آزمایشگاه، هفت موسسه فیزیوتراپی، پنج مرکز جامع خدمات سلامت ،یک درمانگاه و یک بیمارستان طرف قرارداد ، استفاده می کنند.