رشت – ایرنا – هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهرستان رشت در چهارمین و آخرین سال فعالیت این دوره از شورا امروز "پنجشنبه" با برگزاری انتخابات معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، با برگزاری این انتخابات حامد عبداللهی عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت و مریم پاکزاد عضو شورای اسلامی لولمان به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت انتخاب و معرفی شدند.

محرم علی رسولی و محمدعلی شورشی هر دو عضو شورای اسلامی شهر کوچصفهان به ترتیب به‌ عنوان منشی اول و دوم چهارمین سال فعالیت شورای شهرستان رشت انتخاب شدند.

شورای اسلامی شهرستان رشت متشکل از منتخبان شورای اسلامی شش بخش و هشت شهر دارای  ۱۴ عضو  است.

ارایه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرایی ذیربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان، نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای اسلامی شهرستان رشت، هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شورای اسلامی شهر و بخش در مواردی که قابل قابل پیگیری قضایی نیست از جمله وظایف شورای اسلامی شهرستان رشت است.