ایسنا/گیلان رییس اداره فرش سازمان صمت گیلان گفت: با توجه به افزایش سن بافندگان اگر نسل جوان به حوزه تولید ترغیب نشوند، میدان را به کشورھای رقیب واگذار خواھیم کرد.

مجتبی مهری در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه تولید و صادرات پررونق دو بال پرواز فرش ایرانی در بازارھای جهانی محسوب می‌شوند، گفت: در شرایط کنونی موانعی پیش روی فرش ایران قرار دارد که سبب شده است نفس‌ھای فرش دستباف ایرانی به شماره بیفتد.

وی با اشاره به اینکه ماندگاری فرش ایران به عنوان میراث ملی نیازمند رفع موانع از این ھنر صنعت است، افزود: آموزش، تولید باکیفیت، قیمت مناسب، فروش و صادرات، و تبلیغات تاثیرگذار در ھنر صنعت فرش دستباف بشمار می‌آیند.

مهری ادامه داد: ماندگاری فرش ایران به عنوان میراث ملی نیازمند رفع موانع و پشتیبانی از این ھنر صنعت است.

رییس اداره فرش سازمان صمت گیلان با بیان اینکه یکی از رموز ماندگاری و حفظ این میراث کهن، قالیبافانی ھستند که با تمام سختی ھا و مشقات کار کماکان در این عرصه فعال هستند، گفت: با توجه به افزایش سن بافندگان و عدم توجه به آموزش نسل جدید، تعدادشان رو به افول است و اگر نسل جوان به حوزه تولید ترغیب نشوند میدان را به کشورھای رقیب واگذار خواھیم کرد.

لزوم ترک نگاه سنتی و روزآمد کردن آموزش‌ به بافندگان فرش دستباف  

مهری افزود: ترک نگاه سنتی و روزآمد کردن آموزش، برگزاری دوره‌ھای رایگان قالیبافی باید در دستور کار سازمان فنی و حرفه‌ای قرار گیرد و اگر ھم بحث واگذاری آموزش به بخش خصوصی مدنظر است، حداقل قسمتی از ھزینه‌ھای آموزش قالیبافی توسط سازمان مذکور تامین و به آموزشگاه ھای آزاد پرداخت شود. ھمانطور که سازمان‌ صمت با حمایت مرکز ملی فرش ایران و اعتبارات استانی دوره‌ھای ارتقای مهارت قالیبافان را بصورت کاملا رایگان برگزار می‌کنند.

وی گفت:بیمه اجتماعی و دفترچه درمان از عوامل تشویقی علاقمندان جھت ورود و استمرار قالیبافی است و از سال۱۳۹۳ سامانه تامین اجتماعی به دلیل آنچه که عدم تامین اعتبارخوانده می‌شود به روی قالیبافان بسته شده است.

 رییس اداره فرش سازمان صمت گیلان تصریح کرد: عدم دسترسی به مواد اولیه مناسب و با قیمت کنترل شده با توجه به عدم وجود مراکز فراگیر تامین مواد اولیه توان ماندگاری را از قالیبافان و تولیدکنندگان سلب می‌کند و با حمایت شرکت‌ھای تعاونی جهت تامین نیاز مواد اولیه استان شاید بتواند تاحدودی این مشکل را مرتفع کرد.

وی گفت: رکود اقتصادی، تحریم‌ھای ظالمانه آمریکا، ھزینه‌ھای حمل و نقل و ھمچنین بیمه مرسولات، تورم بالای داخلی ازعوامل افزایش قیمت تمام شده فرش دستباف ایران هستند که رقابت را در بازارھای جھانی برای فرش ایرانی سخت می‌کند.

ضرورت اندیشیده شدن تمهیدات برای جلوگیری از کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی   

مهری با بیان اینکه کاھش تقاضا در بازاھای جهانی به دلیل تحریم‌ھا، ریسک صادراتی، دشواری‌ھای نقل و انتقال ارز، کاھش تقاضا در بازارھای داخلی، ظهور کالاھای جایگزین نظیر فرش ماشینی، مبلمان وانواع کف پوش‌ھا ازموانع فروش فرش دستباف هستند، افزود: برطرف کردن ضعف تبلیغات فرش ایران دربازارھای جهانی، سیاست ھای تشویقی برای صادرات فرش (جوایز صادراتی)، ایجاد نظامی مناسب برای بازار یابی بین المللی و شناسایی سلایق و نیاز بازارھای ھدف می‌تواند تا حدودی موانع موجود را مرتفع کند.

وی ادامه داد: تصمیم‌سازی و تصمیم گیری برای کالایی که شناسنامه دوم و پرچم فرھنگی ایران در است، نیازمند یک ساختار مستقل و قوی است و فعالیت ھم عرض چندین دستگاه و تشکل با اھداف مشترک نمی‌تواند آنطوری که شایسته است فرش ایران را دربازارھای جهانی سربلند کند این در حالیست که دستگاه‌ھای زیادی در استان ھا برای فرش دستباف تصمیم گیری می‌کنند و این تعداد دستگاه‌ھا از یک سو باعث سرگردانی فعالان این حوزه و از طرف دیگر باعث لطمه خوردن بخش تولید و تجارت فرش شده است.

مهری خاطرنشان کرد: تعداد دستگاه‌ھای تصمیم‌گیر در حوزه فرش دستباف در بخش دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد و شاید ایجاد سازمان ملی فرش ایران و متمرکز کردن تمام توان، فکر و پتانسیل ھای موجود بتواند با اتخاذ تصمیمات مناسب مشکلات وموانع پیش روی فر ش ایران را به حداقل برساند.

انتهای پیام