رشت- معاون صید و بنادر ماهی گیری شیلات گیلان از صید ۳۳۰ تن ماهیان استخوانی از آبهای خزر در محدوده این استان از ابتدای موسم صید در روز ۲۰ مهر تاکنون خبر داد.

اکبر ایلدرم روز پنجشنبه در مصاحبه با ایرنا اظهار داشت: این میزان صید توسط  چهار هزار صیاد عضو ۴۹ شرکت تعاونی فعال با پنج هزار مرتبه تورکشی بدست آمده است .

وی با اشاره به کاهش دو درصدی میزان صید نسبت به مدت مشابه سال قبل علت این امر را افزایش تعداد روزهای کولاکی عنوان کرد.

وی  ترکیب صید بیشترین گونه را ۲۲۲ تن  ماهی کفال با  ۶۸ درصد کل صید و پس از آن ۸۸ تن ماهی سفید با ۲۶ درصد صید و مابقی  ۲۰ تن از سایر گونه ها عنوان کرد.

ایلدرم افزود:  ارزش ناخالص فروش این میزان صید ۲۵۵ میلیارد ریال و میانگین سرانه صید هر شرکت شش هزار و ۷۰۰ کیلوگرم بود.

به گفته وی در این دهه بیشترین کاهش صید را صیادان در شرق گیلان نواحی رودسر و لنگرود و غرب گیلان حوزه تالش و آستارا داشته اند .

گیلان از کانون های صیادی در شمال کشور است. چهار هزار صیاد در قالب ۴۹ شرکت تعاونی پره از بیستم مهر تا  بیستم فروردین ماه سال بعد در ۳۰۰ کیلومتر آب های ساحلی گیلان  از آستارا تا چابکسر به صید ماهی می پردازند.
روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل تا عمق ۱۴ متری عمق دریا پهن می شود.
تور مورد استفاده از ۱۱ تکه پره با اندازه های مختلف به هم دوخته شده تشکیل گردیده و عمل کشش تور در گذشته توسط نیروی انسانی و در حال حاضر با استفاده از نیروی تراکتور انجام می شود.  
 بیش از ۹۵ درصد ماهیانی که هم اکنون در سه استان گیلان، مازندران و گلستان صید می شود، حاصل تکثیر و رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر سازمان شیلات است.