رشت – ایرنا – نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت گفت: دولتمردان باید از تولیدکنندگان کاملا پشتیبانی کنند به ویژه دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید این حمایت همه جانبه باشد.

آیت الله رسول فلاحتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار داشت: ایشان عنوان کردند؛ اقداماتی که در سال ۹۹ در راستای جهش تولید انجام شد به حدی که رضایت بخش و قانع کننده نبود.

وی با بیان اینکه گویا علت و عواملی چون وجود موانع باعث شد که توقعات و مطالبات رهبر معظم انقلاب از شعار سال ۹۹ عملی نشود، خاطر نشان کرد: شعار امسال بیانگر آن است که کشور در عرصه های مختلف صادرات و اقتصاد و توانمندهای آن در صورتی سامان می گیرد که تولید و عرضه آن عمیقانه و گسترده باشد.

وی با بیان اینکه عواملی می تواند موجب عدم شکل گیری جهش تولید شود، اضافه کرد: اولین عامل عدم پشتیبانی لازم نظام و حاکمیت است، یعنی اگر تولید کننده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی از سوی دولت حمایت مالی نشود و بازارهای داخلی و خارجی مناسب برای عرضه کالاها و تولیدات داخلی فراهم نگردد، عملا  پشتیبانی لازم محقق نشده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان بیان داشت: حتی رهبر معظم انقلاب گله داشتند که گاهی تولید در کشور شکل می گیرد اما یکباره افراد کذایی همان جنسی که در داخل وارد شده را از خارج وارد می کنند و عرصه خرید و فروش و معامله را برای جنس تولید شده ایرانی تنگ می کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان باید از تولیدکنندگان کاملا پشتیبانی کنند، اضافه کرد: علاوه بر پشتیبانی های گوناگون باید مساله رفع موانع و مانع زدایی هم به طور جدی انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید کننده هم به حمایت و هم به هدایت نیاز دارد، اظهار داشت: حمایت در اینکه بتواند تولید را به سرانجام برساند و هدایت از آن رو که چگونه عرضه کند و تقاضای داخلی و خارجی برای تولید کننده فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کرد تا مایه قوت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه اقتصاد شود.

وی اضافه کرد: امروز اقتصاد جهانی بیمار است، حتی در داخل کشور به لحاظ وجود کرونا بیمارهایی گریبان اقتصاد را گرفت که امیدواریم با حمایت دولت فعلی و دولت بعدی از این طریق و با عمل به مطالبات رهبری بتوانیم شاهد کشوری با اقتصاد قوی باشیم.