رشت – ایرنا – فرماندار شهرستان رشت از نامنویسی ۴۶۳ داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر در این شهرستان خبر داد.

علی فتح اللهی غروب چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این تعداد ۴۱۲ نفر مرد و ۵۱ نفر زن هستند.

وی خاطر نشان کرد: ٣٢٢ نفر در رشت شامل ۲۸۶ مرد و ۳۶ زن، ۴۲ نفر در سنگر شامل ۳۹ مرد و سه زن، ٢٨ نفر در پیربازار شامل ۲۴ مرد و چهار زن، ٢٠ نفر در کوچصفهان شامل ١٩ مرد و یک زن و ١٩ نفر در لشت نشا شامل ١٨ مرد و  یک زن، ۱۸ نفر در لولمان شامل ۱۴ مرد و چهار زن و ۱۴ نفر در خشکبیجار شامل ١٢ مرد و  ٢ زن ثبت نام کردند.

فرماندار شهرستان رشت خاطر نشان کرد: ٢٩٨ نفر به صورت حضوری، ۶۸ نفر از طریق دفاتر پیشخوان دولت، ۵۲ نفر از دستاپ و ۴۵ نفر از طریق موبایل نامنویسی کردند.

ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها نیز  از ۱۶ تا ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ (جمعاً به مدت ۷ روز) انجام می شود.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد در سراسر کشور برگزار می‌شود.