رشت-ایرنا- معاون پیش گیری از وجوع جرم دادگستری گیلان از صدور سند پادگان حسن رود انزلی به نام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابطال سند جعلی مدعی مالکیت خبر داد.

به گزارش ایرنا ، جان احمد آقایی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران  مساحت تقریبی این ملک را ۱۵۰ هکتار اعلام و تصریح کرد: این ملک بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش مادی دارد که با ورود دستگاه قضا به این معامله مانع متخلفانی که قصد معامله زمین را داشتند، شدند.‌
وی تصریح کرد : در سال ۹۲ فردی با خدعه و نیرنگ و تقلب برای پادگان نیروی دریایی حسن رود بندرانزلی سندی اخذ کرده بود که در سال ۹۵ با ورود دستگاه قضایی از معامله این ملک جلوگیری بعمل آمد.

وی اضافه کرد: با دخالت مدیرکل دادگستری استان گیلان و با کمک منابع طبیعی زمین سند قبلی باطل و بر اساس اجرای ماده ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۴۱ و مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها سند جدید صادر شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگلها اسنادی که اشخاص توسط حیله و نیرنگ و فریب اخذ کرده اند لغو و باطل شد و متخلفین هم با توجه به واکنش سختی که قانونگذار برای این نوع کلاهبرداران لحاظ کردند مجازات خواهند شد.
در این مراسم با حضور مدیرکل دادگستری و معاونین دادگستری گیلان سند جدید پادگان نیروی دریایی حسن رود بندر انزلی در اختیار امیر دریادار طاهری فرمانده ناوگان شمال  قرار داده شد.