سرهنگ حاج قاسم جانعلی‌پور رئیس کمیته ورزشهای هوایی استان گیلان

پایگاه تحلیلی خبری درگیلان؛جناب سرهنگ حاج قاسم جانعلی‌پور
رئیس کمیته ورزشهای هوایی استان گیلان، به عنوان ریاست بازرسی فرماندهی انتظامی استان گیلان منصوب شد.