رشت – ایرنا – معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: کمک به رشد پویا، بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور از جمله اهداف راهبردی ایجاد مناطق آزاد ایران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر احمد جمالی روز سه شنبه در بیست و سومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی  به صورت وبیناری در دانشگاه گیلان  اظهار داشت: کمک به تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی از دیگر اهداف راهبردی ایجاد مناطق آزاد ایران است.

وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور افزود: مناطق آزاد پیشرو در منطقه خاورمیانه، آسیای جنوب غربی، آسیای میانه و قفقاز از زیرساخت های روزآمد، محیط کسب و کار شفاف، آسان ، رقابتی و جذاب برای سرمایه گذاری برخوردار بوده و در توسعه اقتصاد ملی و تقویت پیوندهای راهبردی با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی نقش موثری ایفا می کنند و الگوی سایر مناطق کشور در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان این که رابطه بین دانشگاه و صنعت رابطه ای متقابل است خاطر نشان کرد: رابطه بین مناطق آزاد، صنعت و دانشگاه می تواند سه جانبه باشد، این رابطه می تواند کمک کننده باشد ضمن اینکه خدماتشان را هم به همدیگر ارایه دهند.

جمالی در ادامه با بیان اینکه مناطق آزاد تنها برای کشورهای خاص جغرافیایی مورد توجه قرار نگرفته اند، اظهار داشت: این مناطق در کشورهای در حال گذار و توسعه یافته نیز مورد اهتمام است.

وی ایجاد اشتغال، جذب سرمایه خارجی، درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه ای و توسعه صادرات را از اهداف ایجاد مناطق آزاد در دنیا عنوان کرد و افزود: انواع نسل های مناطق آزاد در دنیا تجارت محور، تولید، خدمات، دانش محور، مناطق جامع و بین مرزی بوده است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نقش به نقش کیفی دانشگاه ها به ویژه در کشورهای توسعه یافته، خاطر نشان کرد: کاربری مناطق آزاد در دنیا، ارتباطات بین دانشگاه و مناطق آزاد را روشن تر می کند.

وی با بیان اینکه توسعه کمی مناطق آزاد در تشخیص مصلحت نظام است، اظهار داشت: نقش دانشگاه ها در مناطق آزاد مهم است.

دبیر کل شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسلامی در این کنگره در سخنانی با تشریح زیست بوم کارآفرینی ، نوآوری و فناوری و با بیان اینکه اکوسیستم کارآفرینی ارتباط بین صنعت و دانشگاه را فراهم می کند، گفت: اکوسیستم کارآفرینی به مجموعه ای از بازیگران اطلاق می شود که در مسیر شکل گیری کسب و کارها از لحظه خلق ایده جدید تا ایجاد و رشد کسب و کار دخیل هستند و برای خلق ارزش مشترک متناسب با ماموریت ، توانمندی یا شایسته محوری خود به ایفای نقش می پردازند.

دکتر علی باستی دانشگاه، دولت، شرکت های بزرگ، سرمایه گذار و مراکز نوآوری را اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری عنوان کرد و افزود: در چند سال اخیر به استارت آپ ها بسیار پرداخته می شود، استارت آپ ها کسب و کارهایی هستند که حول محور فناوری شکل گرفته و از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با تشریح نقش پارک های علم و فناوری ادامه داد: پارک های علم و فناوری فضای لازم را برای شرکت های رشد یافته و فناور اختصاص داده و خدمات لازم برای تجاری سازی و تسهیلات را برای شرکت های رشد یافته و فناور قرار می دهند.

وی رویدادهای مهم در اکوسیتسم کارآفرینی را مهم دانست و اظهار داشت: نمایشگاه های مختلف و برگزاری کنگره هایی این چنینی از رویدادهای مهم است ضمن اینکه دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه کارآفرین باید در این اکوسیستم فعال باشد.

بیست و سومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی با هدف بررسی و تعیین نقش دولت، دانشگاه ها و بخش خصوصی در تحکیم ارتباط فی ما بین، دستیابی به ساز و کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب برای تحقق این امر امروز چهارشنبه در دانشگاه گیلان آغاز به کار کرد و در قالب برنامه ها و پانل های تخصصی تا فردا ادامه دارد.

کشورمان هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دارد.