رشت – ایرنا- مدیر تعاون روستایی گیلان گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون نسبت به خریداری ۱۳۲ تن پیاز به صورت توافقی از استان های جنوبی کشور و توزیع در سطح استان اقدام شده است.

عباس جعفرپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اتحـادیه تعاونی روسـتایی گیلان بـا هـدف تحقق زنجیره تـامین محصولات کشـاورزی و عمـل به رسـالت خود در حمـایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دستیابی مصرف کنندگان استان به تولیدات با قیمت مناسب تر، با هماهنگی اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی کشور از طریق ارتباط با اتحادیه تعاونی روستایی استان هرمزگان، ۱۵ تن پیاز جنوب را خریداری و به گیلان حمل کرده که بین شهروندان توزیع می شود.

بر اساس آخرین آمار ۲۰۷ تعاونی فعال تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان فعال است.

استان گیلان دارای ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است، ۳۱۷ هزار نفر از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، زیتون، فندق و مرکبات عمده ترین محصولات کشاورزی گیلان هستند.