ایرنا – رشت – نخستین دانشسرای عالی رشت که روزگاری محل تربیت آموزگاران این مرز و بوم بود اینک بعد از ۱۲۵ سال استواری در برابر باد و باران، برف و بوران می رود در سایه سنگین سکوت و بی توجهی ، غربت و فراموشی ویران شود و این اثر زیبا با ارزش های تاریخی به تلی از خاک و الوار و ویرانه ای شود.

عمارتی با تزئینات آجری و پنجره‌های چوبی ومعماری زیبا که به عنوان نخستین دانشسرای شهر رشت (مدرسه رشیدی) در دوره قاجار در وسعت ۱۴۰۰ مترمربع  در دو طبقه در یکی از محله‌های قدیمی این شهربه نام ساغریسازان احداث شد وحتی مردادماه سال ۸۷نیز به شماره ۲۳۰۴۶ در فهرست آثار ملی جای گرفت اما این روزها از این بنا مخروبه ای مانده تا چندی بعد گویی اصلا وجود خارجی نداشته است.