رشت – ایرنا – نائب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران گفت: با شیوع کرونا زنان یک بار در تاریخ اجتماعی فرصت کردند تا در توانایی هایشان برای نجات و حمایت خانواده، سالمندان ، مردان و فرزندان بازنگری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر تقی آزاد ارمکی روز چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا در دانشگاه گیلان  به صورت وبینار  اظهار داشت: برگزاری این همایش در مورد خانواده و زنان در دوران کرونا است، قطعا این نشست با یک پیش فرض شروع شده که شرایط کرونا قطعا خانواده ایران و زنان را دچار اتفاقات بزرگی در دوران کرونا کرده است.

وی با بیان اینکه شرایط کرونا بر حوزه خانواده بیشترین اثرات را گذاشت، خاطر نشان کرد: به این دلیل که کرونا کوتاه مدت نبود، درون خانواده، درونی شده و بیشتر هدفش زنان است و اثرات را در شرایط پس از کرونا نیز خواهد گذاشت.

نائب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران بیان داشت: در خانواده ایرانی چه بخواهیم و چه نخواهیم زنان کانون خانواده بوده و آنان را کانون قلمداد کرده ایم، مشکل همین جاست که در کلام، بیان و سیاست نگاه زنان را در کانون قرار می دهیم اما در واقعیت امر زنان در کانون خانواده قرار نگرفته اند و امکانات برای کنشگری زنان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هر گروه از زنان شامل زنان شاغل، خانه دار، خانه دار و شاغل در دوران کرونا دچار مجموعه چالش ها، تنش ها و نگرانی هایی شده اند، اضافه کرد: یکی از شرایطی که در جامعه ایرانی مهم است و مردان باید به آن توجه کنند، کم مسئولیتی آنان در باب خانواده است.

دکتر ارمکی مسئولیت را با توقع متفاوت دانست و ادامه داد: مردان ایرانی به دلایلی دچار کم مسئولیتی به کلیت حیات اجتماعی و خانواده دچار شده اند، این مهم از رازهای پنهان مشکلات خانواده بوده لذا زنانی شاغلی که در دوران کرونا به خانه برگشته اند با این پدیده مواجه شده اند و بار سنگینی از مسئولیت بر عهده آنان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه تا دیروز نهادهای آموزش و پرورش، دانشگاه و سایر مجموعه ها مسئولیت هایی را برای خانواده پاسخ می گفت اما اکنون این مسئولیت ها به خانواده برگشته که اکنون بیشتر زنان مسئولیت آموزش، کنترل، نظارت و تربیت پسران و دختران و ساماندهی کارها شده اند.

نائب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با بیان اینکه مسئولیت های یاد شده برای زنان خانه دار کمی متفاوت است، بیان داشت: در شرایط کرونا دردسر زنان خانه دار کمتر از زنان شاغل به خانه برگشته است.

همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا امروز “چهارشنبه” با هدف بررسی مسایل و ابعاد بین رشته ای “اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، جسمانی، بهداشتی و آموزشی” خانواده و زنان در دوران کرونایی، شناسایی چالش های خانواده و زنان و کاهش مشکلات نهاد خانواده و زنان، واکاوی امر خانواده، زنان و دختران دانشجو به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش و ارایه راه حل های “فردی و اجتماعی” مناسب برای متولیان و سیاستگذاران امر خانواده و زنان به میزبانی دانشگاه گیلان به صورت وبینار برگزار شد.

بر اساس آخرین آمارها جمعیت ایران ۸۳ میلیون نفر  است که حدود ۵۱ درصد مردان و ۴۹ درصد را زنان تشکیل می دهند. جمعیت زنان خانه دار کشور در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید. همچنین بر اساس این آمار جمعیت زنان متاهل در کشور  ۲۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر  است.