ایرنا – رشت – بهار که کوبه در را می کوبد، رایحه دلپذیرش بی دریغ و به سخاوت تمام بر زندگانی مردمان می ریزد و آنچه بیش و پیش از همه عطر دلنواز بهاری را با خود به زندگانی ها می پاشد شکوفه های سفید و صورتی است که در نم نم باران کوچه ، پس کوچه ها را عطرآگین کرده است.

این روزها صدای پای بهار با رنگ و بوی شکوفه ها در نگین سبز ایران زمین گیلان خبر از  نو شدن طبیعت دارد آنجا که باید پوست انداخت و طراوات و شادابی را جایگزین رخوت و سستی نمود.