نمایندگان رشت، رودبار و رودسر در کمیته ی تحقیق و تفحص از دخانیات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی در گیلان، اعضای کمیته ۱۵ نفره ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ش کت دخانیات ایران انتخاب شدند.

بر این اساس،محمد صفری ملک میان، رمضانعلی سنگدوینی، روح اله ایزدخواه، علی اکبر کریمی،  پاشائی بهرام، الهویردی دهقانی، منصورعلی زارعی کیاپی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، جبار کوچکی نژادارم ساداتی، علی بابائی کارنامی، رحمت اله نوروزی، محمدتقی نقدعلی، مهرداد گودرزوندچگینی،عبدالناصر درخشان و معین الدین سعیدی اعضای این کمیته هستند.