رشت – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: خواهان توقف بهره برداری از جنگل ها در برنامه هفتم هستیم و ما در سازمان جنگل ها و مراتع کشور بر مبنای کارشناسی های انجام شده، استمرار توقف بهره برداری از جنگل ها را ضرورتی اساسی می دانیم.

مسعود منصور روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان با بیان اینکه جنگل هم مانند مرتع طرح و برنامه مدیریتی می خواهد، اضافه کرد: در حوزه جنگل، اقدامات اجتناب ناپذیری در کنار کار حفاظتی باید انجام شود و جنگل نباید بدون طرح و برنامه مدیریت شود، از اینرو در کنار  مطالعات نیمه تفصیلی که در حال انجام است باید به سمت مطالعات تفصیلی و اجرایی برویم.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و عرصه های جنگلی بیان داشت: هر اقدامی که در مجموعه منابع طبیعی انجام می شود نتیجه آن حفظ منابع در اختیار است.

وی با بیان اینکه حفاظت می تواند دو وجهه داشته باشد، اظهار داشت: یک وجه فیزیکی یعنی کشف و مبارزه با جرایم در حوزه منابع طبیعی که حتما باید با جدیت انجام شود و تجهیزاتی هم که می تواند این رسالت را بهتر محقق کند باید تامین گردد، ضمن اینکه بعد دیگر اقداماتی است که اگر چه به طور مستقیم، حفاظت نیست اما اثر و نتیجه اش قطعا حفاظت است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه برای انجام رسالت حفاظت باید عقب افتادگی را جبران کنیم، خاطر نشان کرد: در این راستا برنامه ها را در ۹ محور برنامه ریزی کردیم که مهیا کردن زیرساخت ها برای حفاظت بهتر یکی از محورها و برنامه ها است.

وی با بیان اینکه افزون بر ۸۰ میلیون هکتار مرتع در کشور داریم، اظهار داشت: بر اساس قانون مرتع باید طرح داشته باشد که در قالب آن حفظ، احیاء،   توسعه و بهره بردار دیده می شود لذا این مهم باید مدیریت و حفاظت بهتر جنگل ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

این مسئول، عرصه های جنگلی را سرمایه های کشور  و نسل های آینده دانست و بیان داشت: در داخل جنگل ها عرصه های زیادی با پایه ها و سیم های خاردار حفاظت می شود و باید همگان در حفاظت از این منابع دقت و حساسیت داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد تا مطالعات مدیریت پایدار مناطق هیرکانی به سرانجام برسد و مجموعه ۳ میلیون هکتاری منطقه هیرکانی مدیریت و در حدود ۲ میلیون هکتار از این جنگلها اقدامات اجتناب ناپذیر حفاظتی با قوت انجام شود.

شرکت در جلسه ستاد زراعت چوب در استانداری گیلان، بازدید از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت و محل احداث ساختمان جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، بازدید از پروژه بندسرشاخه پلنگ رودخان صومعه سرا و جلسه با مدیرعامل و اعضا، هیات مدیره شرکت سهامی جنگل شفارود از جمله برنامه های سفر معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به استان گیلان است.

گیلان به عنوان خطه سرسبز کشور دارای ۵۶۵ هزار هکتار جنگل و ۲۲۴ هزار هکتار مرتع است.