رشت – ایرنا – مدیر تالار منطقه ای بورس رشت گفت: در معاملات آبان ماه بازار سرمایه یک میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۶ سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد.

حافظ محفوظی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان سهم به ارزش ۱۶ هزار و ۴۵۱ میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۴۵ ریال بوده است.

وی اظهار داشت: ۶۹۶ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۴۱۹ سهم به ارزش هشت هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۹۰۷ ریال خریداری شده است.

مدیر تالار منطقه ای بورس رشت خاطر نشان کرد: ۵۰۶ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۲۷ سهم به ارزش هشت هزار و ۲۴۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۸ ریال در این مدت فروخته شده است.

تالار بورس رشت به عنوان هفتمین تالار بورس منطقه ای و نهمین تالار بورس کشور آبان ١٣٨٣ افتتاح شد.