ایرنا – رشت – یک سال از روزی که کرونا به جان ، زندگی ، معیشت و اقتصاد مردمان این کره خاکی هجوم برد گذشت، یک سال است که همچنان زندگی آدمیان عرصه جولان کروناست و این روزها هم با وجود ورود واکسن آن به بازار، همچنان اصلی ترین و بهترین راهکار در مقابله با این ویروس ،رعایت توصیه های بهداشتی است.

تصاویر ازدحام و عدم رعایت فاصله اجتماعی در بازار رشت را نشان می دهد.