ایسنا/گیلان معاون آمار سازمان مدیریت گیلان، از انتشار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب در کشور و استان گیلان در آبان ماه ۹۹ خبر داد.

وحید طیفوری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب در کشور و استان گیلان منتشر شد، اظهار کرد: نرخ تورم کل کشور و استان گیلان در آبان‏ماه سالجاری به ترتیب ۲۹ و ۲۷.۶ درصد است.

وی افزود: گیلان در بین ۳۱ استان در رتبه نوزدهم کشور قرار گرفته است، در حالی که در ماه‌های پیشین، رتبه استان بیست ویکم بوده است. به بیان دیگر میانگین افزایش شاخص قیمت در استان نسبت به برخی استان‌ها سرعت بیشتری گرفته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، استان آذربایجان غربی با نرخ تورم ۲۵.۴ درصد را دارای پایین‌ترین نرخ تورم و استان هرمزگان با نرخ تورم ۳۴.۲ درصد را دارای بالاترین نرخ تورم در کشور دانست و تصریح کرد: همچنین چهار استان مجاور استان گیلان، یعنی استان‌های قزوین، زنجان، مازندران و اردبیل به ترتیب دارای رتبه‌های هفدهم، بیست وپنجم، بیست وهفتم و بیست وهشتم و استان ساحلی گلستان دارای رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم کشور هستند.

طیفوری اضافه کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کشور برابر ۲۵ درصد و گیلان برابر ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی ‌و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۰.۹ و ۳۱.۱ درصد بوده است.

وی مقدار تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‏ ماه سال جاری را در کشور و استان به ترتیب برابر ۴۶.۴ و ۴۷.۵ درصد اعلام کرد و یادآور شد: بررسی تغییرات شاخص قیمت آبان‏ ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد که مقدار تغییرات تورم ماهانه در کشور برابر ۵.۲ درصد و در استان برابر ۵.۵ درصد است.

انتهای پیام