رشت- ایرنا – مدیر امور توزیع برق رضوانشهر گفت: طرح جهادی تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار به طول پنج هزار و ۵۰۰ در این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۷۷۱ میلیون تومان و مشارکت ۱۵ اکیپ از شهرهای غرب گیلان در حال اجراست.

  مهندس ناصر پورامینی در گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود : اجرای این طرح برای جلوگیری از حوادث و پایداری بیشتر شبکه در بحران های باد و طوفان و برف و پایداری مهم است که با تداوم اجرای آن شاهد رفع مشکلات در این حوزه خواهیم بود.

 مدیر امور توزیع برق رضوانشهر با اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: درحوزه توزیع برق رضوانشهر احداث پست هوایی، اصلاح و بهینه سازی شبکه تامین برق، رفع ضعف برق و نصب ترانس در سطح شهرستان با اعتباری بالغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز به اتمام رسیده و بهره برداری شد.

 شهرستان رضوانشهر با حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲۰ روستا دارای ۲ بخش بنام های مرکزی و پره سر با ۳۷ هزار  مشترک برق و یک هزار و۱۰۰ کیلومتر طول شبکه توزیع دارای ۸۴۶ دستگاه پست توزیع برق به ظرفیت ۸۵ هزار و۴۷۷ کیلو ولت آمپر می باشد.