رشت- ایرنا- با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد سید مهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی شد.

ایرنا ، به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با حکم مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، سید مهدی نقوی بعنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین محمدولی روزبهان  شد.
بنابر حکم صادره از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته و به استناد ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ماده ۱۸ اساسنامه سازمان های مذکور، نقوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.
نقوی پیش از این عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی بود، و در سابقه خود ریاست هیات مدیره شرکت توسعه و سرمایه گذاری انزلی، مشاور مدیر عامل و مدیرکل حوزه ریاست، سرپرست اداره کل بازرسی و ارزشیابی و رسیدگی به شکایات،سرپرست اداره کل حراست این سازمان، مشاور اجرایی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو  و رییس حوزه وزیر جهاد کشاورزی را دارد .‌ 

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است . کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت ،مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان ۱۰۰ درصد در منطقه، امکان فعالیت بانکها و موسسات مالی – بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.