رشت – ایرنا – معاون استاندار و جانشین رئیس ستاد کرونا در گیلان گفت : در شهر های قرمز استان یعنی رشت و رودبار بانک هایی که تک شعبه ای هستند باید با ۱۰۰ درصد ظرفیت و آنهایی که شعبات بیشتری دارند، ۵۰ درصد شعبات با ۱۰۰ درصد پرسنل و در ستاد

محمود قاسم نژاد شنبه شب در گفت و گوی تلویزیونی با شبکه باران با بیان اینکه خدمات دهی به مردم تعطیل بردار نیست، گفت: در کنار بانک ها، دز جریان تشدید محدودیت ها طی هفته جاری تعطیلی کلی ادارات مد نظر نیست.

 وی اظهار کرد : در این هفته دستگاههای خدمات رسان ضروری در شهرهای قرمز رشت و رودبار می توانند با ظرفیت یک سوم نیروهای خود و سایر دستگاهها هم با تشخیص عالی ترین مقام استانی ۱۰ درصد از کارکنان شان فعالیت کنند.

وی ادامه داد: اما در وضعیت کنونی که یک هفته هم ادامه خواهد داشت، سایر دستگاهها هم با تشخیص بالاترین مقام استانی می توانند بافراخوان حداقل کارکنان که می تواند ۱۰ درصد از کل پرسنل آن دستگاه باشد، فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: آنچه مطرح است آنکه تعطیلی کلی ادارات مد نظر نیست، می تواند تا ۱۰ درصد این کارکنان را به ادارات  فراخوان کند زیرا که  خدمات دهی به مردم تعطیل بردار نیست.

قاسم نژاد تاکید کرد :  مردم در این هفته ای که ادارات با این شرایط کار می کنند، کمتر مراجعه کرده تا جبران عدم حضور کارکنان در ادارات به این شکل انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به  یکی از مصوبات  ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا گفت : همچنین ارائه هرگونه خدمتی در دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلابی و قضایی منوط به ارائه کارت ملی و یا کارت معتبر با درج کد ملی است و از ورود افراد مبتلا جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه هر فرد مبتلا می تواند  افراد بسیاری را مبتلا کند، گفت:  از طریق کد ملی می توان مبتلایان را شناسایی کرد که خطری برای سایر مردم ایجاد نشود.