رشت – ایرنا – تفاهمنامه ای با موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با هدف ارتقاء شاخص‌ های فرهنگی و مهارتی با تاکید بر اهمیت آموزش‌ همراه با مطالعه در راستای توانمندسازی نیروی جوان جویای کار امروز "سه شنبه" به امضاء مدیران کتابخانه های عمومی و اداره کل فنی و حرفه ای استان رسید.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان روز سه شنبه درباره امضاء این تفاهمنامه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این تفاهمنامه با موضوع بهره مندی از ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ های مشترک در موضوع ترویج فرهنگ کتاب­خوانی و مهارت آموزی برای عموم جامعه و فراهم کردن شرایط حضور در برنامه های آشنایی با دوره های آموزشی مهارت‌ های فنی و حرفه­ ای برای اعضای کتابخانه‌ های عمومی استان منعقد شد.

محمد حسینی بیان داشت: تقویت کتاب های مرتبط با ارتقای مهارت‌ های فنی و حرفه‌ ای در کتابخانه‌ های عمومی گیلان با معرفی کتاب توسط فنی و حرفه­ ای، فراخوان اعضای کتابخانه ­های عمومی برای شرکت در برنامه های آشنایی با مهارت‌ های فنی و حرفه‌ ای در راستای ترغیب اعضا به حضور در دوره­ های مهارتی ملی و بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه­ ای کشور و همکاری در تامین فضای مناسب برای برگزاری برنامه های آشنایی با دوره های آموزشی مهارتی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای از جمله تعهدات اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان در امضاء این تفاهمنامه است.

وی خاطر نشان کرد: پی گیری معرفی کتاب برجسته و تالیفات جدید حوزه فنی و حرفه­ ای به منظور جانمایی در کتابخانه­ های عمومی کشور از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه­ ای و اداره کل منابع نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور، معرفی آثار مکتوب مربیان و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای گیلان به نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور برای خرید و توزیع آن در کتابخانه‌ های عمومی استان، معرفی کارشناس آموزش برای برگزاری برنامه های آشنایی با مهارت‌ های فنی و حرفه‌ ای در راستای ترغیب اعضا به حضور در دوره­ های مهارتی ملی و بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و تبلیغ و اطلاع رسانی برای ترغیب کارآموزان، کارکنان و متقاضیان دوره‌های مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ ای برای عضویت، حضور و ارتباط موثر با کتابخانه‌ های عمومی از جمله تعهدات فنی و حرفه‌ ای از تعهدات فنی و حرفه ای است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان اضافه کرد: همکاری در برگزاری نشست­ های کتاب‌ خوان تخصصی، همکاری در برگزاری سمینارها و رویدادهای مرتبط در سطح گیلان با رعایت پروتکل های بهداشتی و مشارکت در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی برای راه اندازی آموزش های الکترونیکی در برگزاری دوره های مهارتی از تعهدات مشترک اداره کل کتابخانه های عمومی و فنی و حرفه ای استان در امضاء این تعهدات است.

۲۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و ۸۰۰ آموزشگاه آزاد با همکاری بخش خصوصی برای ارایه آموزش های مهارتی در استان گیلان فعالیت دارند.