رشت – ایرنا- مدیر تعاون روستایی گیلان از خرید توافقی افزون بر ۹۵ تن برنج و شلتوک از برنجکاران استان خبر داد.

عباس جعفرپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای برداشت محصول  تا پایان دی ماه امسال افزون بر ۷۵ تن انواع برنج ارقام کیفی و بالغ بر ۲۰ تن انواع شلتوک و پرمحصول توسط شبکه تعاونی های روستایی گیلان از برنجکاران استان خریداری و حدود ۲۰ میلیارد ریال بابت بهای خرید به آنان پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: شـرکت های تعاونی روسـتایی و اتحادیه های مربوطه در سـطح شهرسـتان ها و استان گیلان به منظور کمک به امر بازاریابی محصول برنج تولیدی اعضای خود، همه ساله اقدام به خرید برنج تولید شده توسط شالیکاران عضو میکند.

جعفرپور بیان داشت: در راسـتای توسـعه و ثبات بازار محصولات، شـبکه تعاونی های روستایی استان در سـطح ملی و به منظور تامین بخشی از نیاز مصـرفی ارقام برنـج هموطنان در سایر اسـتان ها اقدام کرده که در این راستا از میزان خرید توافقی تاکنون، ۳۸ تن به ارزش ۱۱ میلیارد ریال را به استان هایی از جمله آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، همدان ، تهران ارسال کرده است.

گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، رتبه اول کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده است.

ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌ های کیفی و ارقام گوهر و سپیدرود جزو رقم‌های پرمحصول است که در شالیزارهای گیلان کشت می‌شود، بیشترین رقم‌ های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی کاظمی است که افزون بر ۸۵ درصد محصول برنج گیلان را شامل می‌شود.

بیشترین اراضی شالیکاری استان نیز در شهرستان‌های رشت و صومعه سرا واقع است.