ایسنا/گیلان جانشین ستاد مقابله با کرونا در گیلان، با اشاره به وضعیت تردد در شهرهای سه گانه، افزود: خودروها در هیچ یک از وضعیت های سه گانه نمی توانند در شهرهای دیگر رفت و آمد داشته باشند، یعنی خودروی شهر زرد نمی تواند در شهر نارنجی و خودروی شهر نارنجی نمی تواند در شهر قرمز تردد داشته باشد.

محمود قاسم نژاد در گفت وگو با خبر شبکه باران، با بیان ایکه شهرهای استان گیلان دارای سه وضعیت زرد، نارنجی و قرمز هستند، اظهار کرد: در حال حاضر دو شهرستان رشت و رودبار قرمز هستند و ۱۰ شهرستان زرد و چهار شهرستان نارنجی داریم.

وی با اشاره به وضعیت تردد در شهرهای سه گانه، افزود: خودروها در هیچ یک از وضعیت های سه گانه نمی توانند در شهرهای دیگر رفت و آمد داشته باشند، یعنی خودروی شهر زرد نمی تواند در شهر نارنجی و خودروی شهر نارنجی نمی تواند در شهر قرمز تردد داشته باشد.

جانشین ستاد مقابله با کرونا در گیلان، با بیان اینکه هیچ یک از وضعیت ها نمی توانند در شهرهای دیگر تردد داشته باشند، گفت: امکان خروج خودروها از شهرهای قرمز و نارنجی نیز وجود ندارد.

قاسم نژاد، با بیان اینکه دو گروه شغلی سه و چهار در شهرهای قرمز و نارنجی نمی توانند فعالیت داشته باشند، خاطرنشان کرد: این دو گروه در شهرهای زرد فعال خواهند داشت.

وی پلاک های غیر بومی در شهرهای نارنجی مشمول جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و در شهرهای قرمز مشمول جریمه یک میلیون تومانی می شوند، اضافه کرد: همه جریمه های طی ۲۴ ساعت قابل تکرار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان، با بیان اینکه وضعیت های سه گانه مشمول شهرستان ها می شود، گفت: خودروهای شهرستان های رشت و رودبار با همه شهرها و بخش های تابعه امکان تردد در سایر شهرستان ها را ندارند.

وی یادآور شد: افراد ساکن در شهرستان رشت که دارای پلاک خودروی غیر بومی هستند، باید با مراجعه به فرمانداری ها اقدام به ارائه اطلاعات خود به پلیس راه کنند.

قاسم نژاد، همچنین از تعطیلی دو هفته ای کلیه مدارس در وضعیت های سه گانه خبر داد و اظهار کرد: در شهرهای قرمز کارکنان ادارات از یک دوم تا یک سوم می توانند به فعالیت خود بپردازند. همچنین کارکنانی که در شیفت های مختلف یا از شهرهای قرمز باید تردد کنند، محدودیتی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه مردم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کنار رعایت محدودیت ها می توانند وضعیت های قرمز را به نارنجی و زرد تبدیل کنند، گفت: در این صورت شاهد کاهش محدودیت ها و گشایش مشاغل بیشتری خواهیم بود، اما در صورت سهل انگاری محدودیت ها تداوم پیدا می کند.

انتهای پیام