پارک ملی بوجاق کیاشهر، تنها پارک ملی خشکی – دریایی موجود در شمال کشور است. این پارک کریدور مهاجرت پرندگان و یکی از مناطق اصلی زمستان گذرانی پرندگان مهاجر از سمت سیبری به طرف گیلان است. رودخانه سفیدرود زایشگاه طبیعی ماهیان استخوانی و خاویاری از منطقه بوجاق می گذرد و هر ساله مرغابی سانان، قو، پلیکان و انواع پرندگان مهاجر به این محل می آیند. با این حال از زمان تاسیس این پارک، مسیر ورودی آن برای تمام مردم باز بوده است. روز پنجشنبه ۹ بهمن ۹۹ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان برای جلوگیری از تخریب و آسیب به این منطقه ورود خودروها به آن را ممنوع کرد.

تصویربردار: معین آذری/ تدوینگر: امید ابراهیمی