رشت-ایرنا- رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا گفت:  این طرح در خانه ورزش روستای پاسگه این شهرستان به منظور شناسایی ناهنجاری‌های قامتی زنان روستایی و  پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از آن و درمان برخی ناهنجاری‌های قامتی از طریق ورزش از روز شنبه اجرا می شود.

علیرضا محمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت:طرح ملی سنجش ساختار قامتی در واقع اندازه‌گیری وضعیت درست اندام فوقانی و ساختار قامتی (اسکلتی) در راستای رفع ناهنجاری‌ها با استفاده از تمرینات اصلاحی است که زنان شاغل روستایی در اثر فعالیت‌های متعدد و تکرار حرکات نادرست در استفاده از عضلات دچار ناهنجاری می‌شوند.
وی افزود: زنان روستایی در این طرح می‌توانند تمرینات خود را در محل سکونتشان یا با استفاده از امکانات خانه‌های روستایی انجام دهند و حتی در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع داده می‌شوند.
محمدی افزود: پویایی هیئتهای ورزشی را در دستور کار قرار داده ایم و در این راستا نشست های تخصصی با ۳۴ هیئت ورزشی داشته ایم تا کمبودها شناسایی و برنامه ریزی برای بهبود فعالیت ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این شهرستان ۳۱ برنامه فرهنگی، ورزشی در دهه فجر بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود افزود: شهرستان صومعه سرا دارای ۳۶هیئت ورزشی فعال ۳۹سالن ورزشی و یک سمن فعال و بیش از ۵۸۰۰ بیمه شده که امسال به خاطر کرونا با کاهش یک پنجم بیمه شدگانش به ۱۸۰۰ نفر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سرانه فضای ورزشی در این شهرستان ۱.۱ دهم است افزود: ورزش این شهرستان دارای پتانسیل های زیادی است و در این راستا پیگیری تکمیل سه سالن ورزشی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تهیه تجهیزات و امکانات ورزشی را در اولویت قرار داده ایم.
شهرستان صومعه سرا با حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت سه بخش مرکزی، تولمات و گوراب زرمیخ در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.