اولین نقشه زمین‌شناسی با مقیاس یک‌بیست‌وپنج‎هزارم به همت اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کاسپین باختری (گیلان) تهیه و جهت تایید نهایی به شورای ارزیابی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ارسال شد.

به گزارش ایسنا، مهندس فرشید رمضانی، مسئول تهیه این نقشه در این باره گفت: گستره نقشه زمین‌شناسی یک‌بیست‌وپنج‎‌هزارم منطقه موسی‌کلایه (پیرکوه) در جنوب خاورشهر رشت با وسعت حدود ۱۵۵ کیلومتر مربع درگستره نقشه‌های توپوگرافی یک‌دویست‌وپنجاه‌هزارم قزوین-رشت و یکصدهزارم جواهرده قرار می‌گیرد.

وی انتخاب این مناطق برای نقشه برداری در مقیاس یک‌بیست‌وپنج‎‌هزارم را بر اساس معیارهای پتانسیل اکتشافی، شاخص‌های توسعه شهری و ویژگی‌های مشخص تحقیقاتی زمین‌شناسی دانست و ادامه داد: لایه زمین‌شناسی از بین ۶ لایه‌ای که برای پروژه تهیه نقشه زمین‌شناسی با مقیاس مورد نظر انتخاب شده‌اند، دارای بیشترین میزان پیشرفت است.

رمضانی، با بیان اینکه فرایند عملیات صحرایی تهیه نقشه موسی کلایه در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به صورت منقطع انجام شد، اما مطالعات دفتری تکمیلی در سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ اجرا شد، اضافه کرد: نتیجه مجموعه عملیات‌های صحرایی، آزمایشگاهی و دفتری در قالب نقشه و گزارش جهت ارزیابی و تایید نهایی به شورای ارزیابی نقشه‌های زمین‌شناسی ارسال شده است.

بر اساس اعلام روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مجری طرح خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف و رویکرد نوین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و در ادامه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی، پروژه‌ای شامل یک نقشه با مقیاس یک‌پنجاه هزارم در مساحتی بالغ بر ۶۲۰ کیلومتر مربع در جنوب استان گیلان تحت عنوان نقشه زمین‌شناسی یک‌پنجاه‌هزارم لوشان با محوریت تولید اطلاعات پایه مرتبط با پتانسیل‌های معدنی مناطق اولویت‌دار، با هماهنگی و نظارت مدیریت زمین‌شناسی منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته  که فاز مطالعاتی آن در حال اجرا است و به زودی فاز برداشت‌های میدانی این نقشه آغاز خواهد شد.

انتهای پیام