ایسنا/گیلان رئیس صمت شهرستان سیاهکل گفت: تخلف‌ها در حوزه نان، آرد و نانوایی بیشتر در مورد وزن چانه و گرانفروشی است.

محمددوست در جمع خبرنگاران از اولویت بازرسی و نظارت برنانوایی‌های سطح شهرستان و بهره‌گیری از بازرسان افتخاری خبر داد و گفت: در سال جاری تخلف‌ها در حوزه نان، آرد و نانوایی بیشتر در مورد گرانفروشی، وزن چانه نان و کیفیت نان بوده است.

وی افزود: از اول امسال بیش از ۲ هزار بازرسی در زمینه آرد، نان و نانوایی‌ها انجام شد که به بیش از ۱۱۲ برگه گزارش تخلف به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون ریال منجر شده است.

رئیس صمت شهرستان سیاهکل ادامه داد: تخلف‌ها در حوزه نان، آرد و نانوایی بیشتر در مورد وزن چانه، گرانفروشی، کیفیت نان بوده است.

محمددوست در ادامه با بیان اینکه به منظور بررسی عملکرد نانوایی‌ها از حیث کمیت، کیفیت و قیمت، طرح بازرسی ویژه از نانوایی‌های سطح شهرستان با بهره‌گیری از بازرسان افتخاری انجام می‌شود، تصریح کرد: از ۱ تا ۳۰ دیماه سال جاری در مجموع ۱۶۴ شکایت از نانوایی ها به سامانه ۱۲۴ گزارش شده که بیشترین شکایت‌ها مربوط به بخش مرکزی و کمترین مربوط به مناطق دیلمان است.

وی از مردم خواست شکایات خود را در مورد کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و … را به سامانه ۱۲۴ ارائه کنند.

انتهای پیام