رشت – ایرنا – اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد گیلان عصر امروز "سه شنبه" همزمان با بهره برداری از تعدادی از طرح های بهزیستی کشور در رشت افتتاح شد.

افتتاح اولین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در گیلان همزمان با کشور با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شد.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان عصر روز سه شنبه درباره فعالیت مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در این استان گفت: این مرکز با رویکرد علمی برای ترک اعتیاد افتتاح شده است.

آریا طوفانی با بیان اینکه این مجموعه با مساحت بیش از سه هزار مترمربع و ظرفیت ۶۰ نفر به بهره برداری رسیده است؛ اظهار داشت: ۸۵۰ میلیون تومان برای ساختمان و ۳۰۰ میلیون تومان برای تجهیزات این مرکز هزینه شده است.

وی گفت : هم اکنون ۱۲ نفر شامل روانشناس، مددکار، پزشک، نگهبان و خدماتی در نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد فعالیت دارند که پیش بینی می شود برای ١٠ نفر دیگر اشتغال ایجاد شود.

معاون پیشگیری بهزیستی استان گیلان با بیان اینکه طول درمان معتادان مراجعه کننده در این مرکز یک سال است، اضافه کرد: سم زدایی معتادان در این مرکز به مدت ۱۵ روز انجام می شود و بعد از آن سایر اقدامات صورت می گیرد.

وی یادآور شد: معتادان در مرکز جامع درمان  و بازتوانی اعتیاد به مدت چهار ماه به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و هشت ماه مراقبت بعد از خروج انجام می گیرد که هر هفته برای شرکت در ٢ جلسه در مرکز حضور یافته و خدمات روانشناسی و مددکاری دریافت می کنند.

طوفانی با بیان اینکه معتادان در مدت حضور شبانه روزی شان در این مرکز از خدمات روانشناسی و مددکاری برخوردار می شوند،  خاطر نشان کرد: در این مدت مهارت های حرفه آموزی در رشته های خیاطی، نانوایی، پرورش گل و گیاه و ماهی های تزیینی را آموزش می بینند.