رشت_ایرنا_نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان “مافیها” در گالری کلهر رشت به نمایش گذاشته شده است.   هنر بازتاب جهان درون و بیرون هنرمند است.  مافیها به معنای هر آنچه در آن هست اشاره ای است،به اصطلاح عرفانی که انسان های آگاه برای طرد دنیا و فانی هایش به کار می برند.از انسان گرفته تا هر چیزی […]

رشت_ایرنا_نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان “مافیها” در گالری کلهر رشت به نمایش گذاشته شده است.  

هنر بازتاب جهان درون و بیرون هنرمند است. 

مافیها به معنای هر آنچه در آن هست اشاره ای است،به اصطلاح عرفانی که انسان های آگاه برای طرد دنیا و فانی هایش به کار می برند.از انسان گرفته تا هر چیزی که در جهان هست مافیها قلمداد می شود،خلق اثر هنری بازتاب فرآیندی است که از محیط پیرامون و درون هنرمند نشات میگیرد؛اتفاقات تلخ و شیرینی که بر ما می گذرد و ذهن ما را درگیر خود می کند…

در بیانیه نمایشگاه آمده است:بعد از گذشت یکسال از پاندمی کرونا ،مصائبی را پشت سر گذاشته ایم که همگی آنها تجربیاتی مشترک بوده اند که بین ما و مافیهای جهان اتفاق افتاده اند.و باعث شدند بیشتر به خود بیاندیشیم.  و به جای فکرِ به آینده نامعلوم، گذشته را مرور کنیم! و به یاد داشته باشیم که یک دم زندگی غنیمتی بی قیمت است.

۳۲ تابلو با شیوه ی های متفاوت و تکنیکهای غیر متعارف نقاشی کار شده اند.

این آثار از تاریخ دوم تا پایان روز هشتم بهمن در گالری کلهر به نشانی بلوار انصاری، خیابان احمد زاده، جنب پارک ملت، جنب قتادی صاحب، کوچه شمشاد از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در معرض تماشا قرار دارد.