ایسنا/گیلان مدیرکل بهزیستی گیلان، با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات و اخبار روزانه استان به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان، گفت: بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه باران همراه با ترجمه زنده خبرها از هفته آینده به زبان اشاره پخش می شود.

حسین نحوی نژاد در گفت وگو با ایسنا، از پخش بخش خبری صدا و سیمای مرکز گیلان با زبان اشاره برای ناشنوایان خبر داد و اظهار کرد: شرایطی فراهم شده تا یکی از بخش های اصلی خبر برای آگاهی بخشی و افزایش دانایی افراد ناشنوا و کم شنوا روزانه با زبان اشاره ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات و اخبار روزانه استان به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان، افزود: افراد ناشنوا و کم شنوا حدود ۱۳ درصد جامعه معلولان استان گیلان را تشکیل می دهند.

مدیرکل بهزیستی گیلان، زبان اشاره را زبانی بین المللی برای رفع نیازهای کم شنوایان و ناشنوایان و ایجاد ارتباط بهینه و تاثیرگذار آنان با جامعه دانست و تصریح کرد: برای اجرای این برنامه سه نفر از کارشناسان اداره کل بهزیستی گیلان با خبر همکاری می کنند.

نحوی نژاد، با تاکید بر پیشگامی صدا و سیمای مرکز گیلان در پخش اخبار ناشنوایان در سال های گذشته، اضافه کرد: با افزایش تعامل و همکاری بهزیستی و صدا و سیمای مرکز گیلان، بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه باران همراه با ترجمه زنده خبرها از هفته آینده به زبان اشاره پخش می شود.

انتهای پیام