رشت – ایرنا – رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هزینه خرید تبلت برای آموزش ۲۷۰ دانش آموز با نیازهای ویژه استان را پرداخت کرده است.

رقیه کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در مراحل خرید تبلت برای ۲۷۰ دانش آموز با نیازهای ویژه در گیلان هستیم که پس از خریداری در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: با تامین این تعداد تبلت برای دانش آموزان با نیازهای ویژه، ۲۷۰ دانش آموز دیگر آموزش و پرورش استثنایی گیلان از این وسیله برای آموزش محروم هستند که به یاری خیرین نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دانش آموز با نیازهای ویژه در گیلان از آموزش محروم نیست، خاطر نشان کرد: بسته های آموزشی در اختیار دانش آموزان محروم از آموزش مجازی قرار می گیرد که این اقدام از ابتدای سال تحصیلی جدید انجام گرفته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان یادآور شد: تاکنون ۴۶ دستگاه تبلت و گوشی هوشمند با کمک خیرین و فرهنگیان به ارزش ۱۳۸ میلیون تومان در اختیار دانش‌ آموزان با نیازهای ویژه استان قرار گرفته است.

۲ هزار و ۱۵۰ دانش آموز با نیازهای ویژه در استان گیلان تحصیل می کنند.