ایسنا/گیلان مدیرکل بیمه ایران در گیلان، با بیان اینکه استان گیلان ۳۵۰ هزار واحد مسکن روستایی دارد، گفت: طرح پوشش بیمه ای منازل روستاییان در برابر حوادث غیر مترقبه و مخاطرات اجرایی می شود.

حجت الله فلکیان در گفت وگو با ایسنا، از پیش بینی دولت برای بیمه کلیه واحدهای مسکونی روستایی در استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: براساس توافق شرکت سهامی بیمه ایران با دفتر امور روستایی استانداری گیلان، بیمه نامه پوشش حوادث غیر مترقبه برای امنیت خاطر جامعه روستایی در برابر مخاطرات طراحی شد.

وی با بیان اینکه استان گیلان ۳۵۰ هزار واحد مسکن روستایی دارد، تصریح کرد: این بیمه نامه روستاییان را در برابر خطرات مهم که در طول سال ممکن است آنان را تهدید کند، تحت پوشش قرار می دهد.

مدیرکل بیمه ایران در گیلان، بیمه نامه آتش سوزی را شامل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار دانست و افزود: در کنار آتش سوزی، خطرات متعددی همچون برف، سیل و زلزله نیز روستاییان را تهدید می کند لذا یک پوشش بیمه ای کامل را طراحی کردیم.

فلکیان، با بیان اینکه طرح بیمه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی استان گیلان از اول آبان امسال لغایت اول آبان ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: طی مدت مذکور کلیه منازل مسکونی روستایی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دهیاران با شرکت سهامی بیمه ایران جهت استفاده حداکثری از زمان، عنوان کرد: بیمه ایران ۸۰ نفر از نمایندگان شبکه فروش خود را متولی اجرای این طرح کرده لذا از اول آبان ماه تاکنون ۷۰ هزار واحد مسکونی روستایی را بیمه کردیم.

مدیرکل بیمه ایران در گیلان، مبلغ تعهد این بیمه نامه را ۴۰۰ میلیون ریال دانست و یادآور شد: مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال ساختمان و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اسباب و اثاثیه منزل را تحت پوشش قرار می دهد.

وی میزان حق بیمه روستاییان را با توجه به تنوع مخاطرات تحت پوشش ۵۳ هزار تومان دانست و تصریح کرد: ۲۰ درصد حق بیمه به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط از روستاییان دریافت خواهد شد.

انتهای پیام