ایسنا/گیلان رئیس اداره بیمه سلامت بندرانزلی گفت: تعداد ۳۶۵۴ دفترچه درمانی بیمه شدگان در این شهرستان به صورت سیستمی و بدون مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان تمدید شد.

جمشید حسنی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به استمرار شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ازدحام بیمه شدگان در دفاتر پیشخوان، پوشش بیمه افرادی که از ابتدا تا پایان سال جاری در صندوق های بیمه روستاییان، سلامت همگانی همچنین ایرانیان بیماران خاص فاقد اعتبار شده بود، به صورت سیستمی تا آخر فروردین ۱۴۰۰ تمدید و دارای اعتبار شده است.

رئیس اداره بیمه سلامت بندرانزلی تصریح کرد: با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، دفترچه بیمه سلامت همگانی، روستاییان و ایرانیان در ایام شیوع کرونا بدون الزام به انجام ارزیابی وسع، در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سلامت برای مشمولین صادر می شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان بندرانزلی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه ای جمعا به تعداد ۳۰ هزار و ۵۱۲ نفر هستند، گفت: از این تعداد، ۷۶۴۴ نفر از بیمه شدگان شهرستان در قالب صندوق کارکنان دولت، ۱۹۸۴ نفر در قالب ایرانیان، ۲۵۷۸ نفر در قالب صندوق سایر اقشار، ۸۶۵۲ نفر در قالب بیمه سلامت همگانی و ۹۶۵۴ نفر در قالب بیمه روستاییان تحت پوشش این سازمان هستند.

حسنی پور خاطرنشان کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان، سازمان بیمه سلامت با ۶۶ نفر پزشک، ۲۲ داروخانه، شش موسسه عکس برداری، پنج آزمایشگاه، هفت موسسه فیزیوتراپی، پنج مرکز جامع خدمات سلامت و همچنین یک درمانگاه و یک بیمارستان در این شهرستان قرارداد همکاری دارد.

انتهای پیام