ایسنا/گیلان مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از برگزاری اولین دوره ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران در استان با حضور ۴۸ شرکت کننده از دستگاه های اجرایی خبر داد.

علیرضا محمدی در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری اولین دوره ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، اظهار کرد: برای اولین بار در استان دوره ارزیابی حرفه ای مدیران را با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور که یکی از بهترین کانون های ارزیابی کشور را در اختیار دارد، برگزار کردیم.

محمدی با تاکید بر اینکه ۴۸ نفر از کارکنان و مدیران استان از دستگاه های مختلف در دوره ارزیابی برای دریافت گواهینامه شایستگی مدیریت شرکت کردند، افزود: در این دوره هم مدیران و هم کارشناسانی  که قصد داشتند سمتی را در دستگاه ها تصدی کنند شرکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشوردر اجرای بند اول ماده(۲) دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، از ابتدای سال ۱۳۹۷، کارکنانی که قصد تصدی پست مدیریتی در کلیه سطوح پایه، میانی و ارشد را دارند، موظف هستند گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی را از کانون های ارزیابی مدیران اخذ کنند.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه شایستگی عمومی مدیران به مجموعه ای از دانش، مهارت ها، نگرش ها و ویژگی ها اتلاق می شود که به فرد امکان می دهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمت مدیریتی و یا ارتقا به سطوح بالاتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد، تصریح کرد: در کانون های ارزیابی طیفی از تکنیک ها و ابزارهای مختلف از قبیل مصاحبه، تمرینات انفرادی و گروهی، آزمون های روانشناختی و فعالیت های شبیه سازی و ایفای نقش استفاده می شود، که هدف نهایی آن انتخاب، ارتقا و یا رشد و توانمندسازی مدیران و شناخت و ایجاد یک گروه از کارکنان مستعد جهت واگذاری مسئولیت های مدیریتی است.

لزوم کسب حداقل نمره برای دریافت گواهی شایستگی

وی با بیان اینکه در دوره مذکور با توجه به اینکه شرکت کننده در چه سطحی قصد اخذ گواهی شایستگی را داشته باشد، با استفاده از ابزارهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته و توانمندی ها و شایستگی های مختلف وی سنجیده می شود، عنوان کرد: در پایان این ارزیابی اگر افراد موفق شوند از ۱۰۰ نمره حداقل عدد ۶۰ را کسب کنند، گواهینامه شایستگی دریافت خواهند کرد؛

وی ادامه داد: در صورتی که فرد نمره بین ۵۰ تا کمتر از ۶۰ اخذ کند، موظف است در دوره های آموزشی توسعه مربوط به شایستگی ای که موفق به کسب امتیاز از آن نشده است شرکت کرده و پس از دریافت نمره آن شایستگی می تواند گواهی مذکور را دریافت کند.

محمدی اضافه کرد: اگر شخصی نتواند در ارزیابی ها نمره بالاتر از ۵۰ اخذ کند، گواهی شایستگی دریافت نخواهند کرد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت گیلان تاکید کرد: امیدواریم آن دسته از دستگاه هایی که تا کنون موفق نشده اند کارکنان و مدیران مد نظر خود را به منظور دریافت گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی به کانون های ارزیابی معرفی نمایند، هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور تنها مرکزی است که آموزش ارزیابان حرفه ای در کشور را بر عهده دارد و همواره محل تشکیل این دوره ها در تهران بوده است، گفت: در مردادماه سالجاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان موفق شد به عنوان اولین استان کشور دوره تربیت ارزیاب را در خارج از تهران برگزار کندو

محمدی یادآور شد: تعداد ۲۴ نفر از متقاضیان واجد شرایط زیرنظر مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در شهر رشت آموزش دیده اند که اکنون براساس ظرفیت موجود تعدادی از آنها در حال طی کردن مراحل کارورزی خود در اولین دوره ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان هستند که پس از گذراندن آن می توانند به عنوان ارزیاب فعالیت های خود را آغاز کنند.

وی یادآور شد: قرار بود این دوره چند ماه قبل برگزار شود که با توجه به اوج گیری مجدد همه گیری کرونا و دستورالعمل های موجود، به تعویق افتاد.

انتهای پیام