رشت – ایرنا- -معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه تکمیل هشت پروژه ریلی اولویت دار تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد، گفت: از این تعداد؛ چهار پروژه ریلی تا تابستان سال آینده بهره داری می شود.

خیر الله خادمی روز پنجشنبه در  گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در رشت افزود: برای اتمام پروژه ریلی کشور اولویت بندی شده که بتوانیم تا پایان ۱۴۰۰ حدود هشت پروژه ریلی را به طول یک هزار و ۵۶۰ کیلومتر به بهره برداری برسانیم .

وی با بیان اینکه امکان تحویل هفت پروژه از این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۰وجود دارد که در دست اجراست، اظهار داشت:  اتصال شبکه ریلی سه استان  اردبیل ، کردستان و چهار محال بختیاری در برنامه ۱۴۰۰  وزارت راه و شهرسازی است .

وی اظهار داشت: پروژه های راه آهن  استان های اردبیل ،کردستان و آذربایجان شرقی پیشرفت بسیار خوبی دارد و به طور یقین تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.

وی گفت : البته تبریز پیش از این اتصال به شبکه ریلی را داشته ولی برای رسیدن  به تبریز از مسیر جدیدی کار می کنیم که در اولویت است.

خادمی افزود :  پروژه های خط ریلی چهار مرکز استان در اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که به طور حتم سه موردبا توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها بالای ۸۰ درصدآنها انتظار می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد .

وی مسیر یزد به اقلید را یکی از  مسیرهای مهم و دارای اولویت وزارت راه و شهرسازی عنوان و تصریح کرد: این خط آهن یکی از مسیرهای ریلی اولویت دار  به طول حدود ۲۷۱ کیلومتر است که عملا می تواند استان فارس را به یزد متصل کرده و یک شبکه قطری حمل و نقلی در شرق کشور داشته باشیم که در همان اوایل ۱۴۰۰ بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه دو پروژه ریلی بستان آباد به تبریز و یزد به اقلید تا تابستان به بهره برداری می رسد ، اظهار داشت: پروژه  ریلی رشت- کاسپین نیز تا همان زمان به انجام می رسد .

وی گفت : در مجموع چهار پروژه از هشت پروژه تا تابستان به بهره برداری می رسد ؛ ضمن آنکه پروژه خواف به هرات نیز به شبکه ریلی اتصال یافته است. 

خادمی افزود: تکمیل و بهره برداری سه پروژه دیگر هم از این خطوط شامل اتصال اردبیل ، کردستان و چهار محال بختیاری  تا پایان سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  یکی دیگر از مسیرهای ریلی مهم و استراتژیک کشور را اتصال چابهار  به خط ریلی کشور به  طول ۶۲۰ کیلومتر دانست و افزود :  با بهره برداری از این مسیر که سال ۱۴۰۰ است اتفاق بزرگی برای کشور می افتد.

وی اظهار داشت: با اتصال بندر چابهار به مسیر ریلی هم بخشی از کریدور شمال- جنوب در شرق کشور  تکمیل می شود و هم با شبکه ریلی اتصال پیدا می کند که علاوه بر فواید ترانزیتی این مسیر برای ما ، فواید بسیاری برای کشورهای همسایه از جمله افغانستان دارد.

وی ادامه داد: همچنین یکی از هشت پروژه و بخشی از یک هزار و ۵۶۰ کیلومتر مسیر ریلی اولویت دار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ پروژه خط آهن خواف به هرات بود که که با بهره برداری از آن جمهوری ایران به کشور افغانستان اتصال ریلی پیدا کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: یک پروژه اولویت دار ما نیز مسیر ریلی رشت- آستاراست که بدلیل هزینه بالا با منابع خارجی  در حال برنامه ریزی برای آن هستیم .