ایسنا/گیلان معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان با اشاره به صید ۵۹۲ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر در سطح استان گفت: ارزش ناخالص فروش این میزان صید ۴۹۴ میلیارد ریال است.

اکبر ایلدرم در گفت وگو با ایسنا با اشاره به صید ۵۹۲ تن انواع ماهیان استخوانی از دریای خزر در سطح استان گیلان که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد کاهش دارد، اظهار کرد: این میزان صید توسط ۴۹ شرکت تعاونی پره با حضور ۴۰۰۰ صیاد از ۲۰ مهرماه آغاز شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گیلان تاکید کرد: از این میزان صید ۳۴۶ تن کفال با ۵۸ درصد صید، ۲۱۷ تن ماهی سفید با ۳۷ درصد صید و ۲۹ تن سایر گونه های ماهی از جمله کپور، سیم و سوف معادل پنج درصد صید را شامل می شوند.

ایلدرم با بیان اینکه ارزش ناخالص فروش این میزان صید ۴۹۴ میلیارد ریال است، گفت: متوسط صید هر شرکت تعاونی پره ۱۲ تن بوده و با ۸۷۰۰ مرتبه پره کشی استحصال شده است.

وی با اشاره به صید ماهی کیلکا، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷۰۲ تن کیلکا از دریای خزر در سطح استان گیلان صید شده که این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته و این میزان صید توسط ۳۰ فروند شناور با ۲۱۴ صیاد استحصال شده است.

ایلدرم با اشاره به اینکه از این میزان ۴۴۲۷ تن که ۹۶ درصد کیلکای صید شده را شامل می شود راهی کارخانجات پودر ماهی و صنایع فرآوری شده است، خاطرنشان کرد: این میزان صید، مواد اولیه ۱۱ کارخانه پودر ماهی فعال در سطح استان را تامین کرده و برای ۳۰۰ نفر در طول سال اشتغال غیر مستقیم مرتبط با این صنایع فراهم شده است.

انتهای پیام