ایسنا/گیلان رئیس اداره منابع طبیعی رودسر گفت: ۷۰۰۰ مترمربع از زمین های منابع طبیعی در روستاهای سیاه کشان و نیلوی بخش رحیم آباد رودسر، با حضور کارشناس این اداره و ماموران انتظامی، از دو متصرف پس گرفته شد.

محمدرضا کشاورز در گفت وگو با ایسنا، از کشف چوب آلات جنگلی قاچاق در شهرستان رودسر خبر داد و اظهار کرد: حجم چوب آلات قاچاق کشف شده ۱۰ تن است.

وی با بیان اینکه چوب های کشف شده از نوع توسکا، اوجا و لرگ می باشد، افزود: ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودسر این میزان چوب قاچاق را که با یک دستگاه کامیون در حال جابجایی بود، توقیف کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر، ارزش چوب آلات مکشوفه را ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

کشاورزی همچنین از رفع تصرف زمین های ملی در رودسر خبر داد و عنوان کرد: ۷۰۰۰ مترمربع از زمین های منابع طبیعی در روستاهای سیاه کشان و نیلوی بخش رحیم آباد رودسر، با حضور کارشناس این اداره و ماموران انتظامی، از دو متصرف پس گرفته شد.

وی ادامه داد: این متصرفان حدود پنج سال زمین های ملی مذکور را با سیم خادار و پرچین به صورت غیرقانونی محصور کرده و در آن نهال فندق کاشته بودند که نهال ها قلع و قمع و عرصه آزاد شد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه کارشناسان ارزش زمین های تصرف شده را ۷۰۰ میلیون تومان برآورد کردند، یادآور شد: متصرفان علاوه بر پس دادن زمین، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

انتهای پیام