رشت – ایرنا – تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان امروز یکشنبه به امضاء رسید.

این تفاهم نامه با توجه به اهمیت آموزش های مهارتی در توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و نظر به جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی آموزش های مهارتی و بهره مندی حداکثری دانشجویان از این خدمات و در راستای تحقق اهداف نظام در قالب سند همکاری مشترک بین محمدحسینی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان و سیدشمس شفیعی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما در استان گیلان منعقد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همکاری در اجرای پروژه های مشترک توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را موضوع این تفاهمنامه عنوان و اظهار کرد : این تفاهم نامه با هدف ایجاد چارچوب مناسب به منظور انجام همکاری های آموزشی به امضاء دو طرف رسیده است.

محمد حسینی بیان داشت: همکاری در زمینه اجرای دوره های مهارتی دانشجویان با توجه به نیاز مراکز آموزشی و فرهنگی سما، همکاری در زمینه آموزش مهارتهای مدیریتی و نیز کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار، همکاری در برگزاری سمینارها و جشنواره های کارآفرینی و فن آفرینی برای کاربردی کردن آموزش ها، همکاری در زمینه آموزش مهارتهای مرتبط با علوم کامپیوتر و IT و نیز ایجاد مرکز جوار دانشگاهی و برگزاری دوره های مهارتی در حرفه های مورد نیازاز اهداف انعقاد این تفاهمنامه است.

وی خاطر نشان کرد: تامین فضای آموزشی مناسب برای اجرای حرفه های آموزشی فاقد تجهیزات سنگین، انجام نیاز سنجی آموزشی از دانش آموزان و دانشجویان، معرفی مراجعین برای گذراندن دوره های تخصصی در چارچوب این توافقنامه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یا مراکز آموزشی و فرهنگی سما،   مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی و برگزاری مسابقات ملی مهارت استانی و آماده سازی دانشجویان برای اعزام به مسابقات استانی، کشوری و جهانی و همکاری با اداره کل در تامین مربیان افتخاری برای اجرای دوره های تخصصی از جمله تعهدات شورای نظارت و هماهنگی سما گیلان است.

حسینی اضافه کرد: تطبیق نیازهای مهارتی اخذ شده از سما گیلان با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط کمیته مشترک، مشارکت در تامین مربیان واجد شرایط و اجرای دوره ها با هماهنگی کمیته مشترک، بیمه مسئولیت مدنی فراگیران دوره های آموزشی در برابر حوادث حین آموزش و ارزیابی مهارت فراگیران آموزش های فنی و حرفه ای و صدور گواهینامه مهارت برای قبول شدگان در آزمون های پایان دوره مطابق ضوابط سازمان از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان است.

 وی یادآور شد: تشکیل کمیته مشترک از کارشناسان طرفین تفاهم نامه به منظور تهیه مصوبات و نظارت بر آموزش ها و روند اجرای مفاد تفاهمنامه و تهیه گزارش فعالیت برای مدیران دستگاهها با برگزاری جلسات کمیته مشترک دربازده زمانی یک ماهه، مشارکت در بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی برای راه اندازی آموزش های الکترونیکی در برگزاری دوره های مهارتی و مشارکت طرفین برای تکمیل اطلاعات نظام جامع بازار کسب و کار با هدف تسهیل در ایجاد ظرفیت های اشتغال در کشور از تعهدات مشترک در امضاء این تفاهم نامه است.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و ۸۰۰ آموزشگاه آزاد با همکاری بخش خصوصی برای ارایه آموزش های مهارتی در استان گیلان فعالیت دارند.