رشت – ایرنا – مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: مصرف مشترکان گاز بخش خانگی در استان بیش از پنج تا هفت برابر فصل گرماست که افزایش مصرف تا حدی قابل قبول اما این رشد نسبت به ماههای پاییز و زمستان سال قبل از رشد ۱۵ درصدی برخوردار است.

حسین اکبر روز  جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش تا حدی قابل قبول است اما  امسال خیلی بیشتر است.

وی  با بیان اینکه افزایش بیش از  اندازه مصرف گاز آن هم در شرایطی که هنوز سرمای آنچنانی وارد استان نشده، نگران کننده است ، تصریح کرد : در شرایط کنونی نیاز است مشترکان بخش شهری و روستایی در مصرف گاز  صرفه جویی و در مدیریت گاز مصرفی استان با ما همراهی کنند.

وی تصریح کرد:  سامانه ۱۹۴ نیز سامانه امداد برای رسیدگی به مشکلات است و اگر موردی روی داد سریع تماس حاصل کنند و  تلفن ۳۴۱۴ نیز در ساعت اداری پاسخگو است.

اکبر یاداورشد: برای  تشویق مشترکان به صرفه جویی در گاز برای چهار ماه از فصل سرد سال تدبیر شده است که اگر مشترکان بتوانند در طول یکماه کمتر از ۲۰۰ متر مکعب مصرف گاز داشته باشد، گازبهای آن ها رایگان می شود و اگر به هردلیلی نتوانستند این میزان را رعایت کنند به ازای  ۱۰ درصد صرفه جویی نسبت به میانگین سال های ۹۶ و ۹۷؛ ۱۵ درصد تخفیف  به قبض گاز آنها تعلق می گیرد و  اگر ۱۵ درصد بیشتر مصرف کنند مشمول ۱۵ درصد جریمه می شوند.

بیش از یک میلیون و ۱۲۲ هزار مشترک (۹۸ درصد خانوارهای شهری و روستایی استان) از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.