سنبل آبی، ظاهری زیبا و لطف دارد اما این روزها به قتل تدریجی منابع آبی گیلان مشغول است. گزارش نگار اکبری را از اوضاع این روزهای تالاب انزلی ببینید تا بدانید که چرا نباید این گیاه را خرید و تکثیر کرد.

دریافت ۶۶ MB