رشت – ایرنا- تفاهمنامه مشارکت پروژه گردشگری خلاق بین کلانشهرهای رشت، مشهد و اصفهان منعقد شد.

این تفاهمنامه با توجه به اهداف مشترک شهرهای گردشگری کشور و در راستای تعاملات و تبادلات فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه صنعت گردشگری و معرفی ظرفیت های غنی فرهنگی، مذهبی، تاریخی و طبیعی به منظور ارایه خدمات و تسهیلات مناسب به شهروندان و گردشگران با هدف شناخت و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری خلاق موجود و ترویج هنرهای سنتی و صنایع دستی به منظور همکاری و مشارکت  سه جانبه منعقد شد.

این تفاهمنامه بین محمدمحسن مصحفی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی تفریحی و زیارتی شهرداری مشهد مقدس، حمید رضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و محمد عیدی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان منعقد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت درباره امضاء این تفاهمنامه به خبرنگار ایرنا گفت: تشریک مساعی و مشارکت در زمینه توسعه صنعت گردشگری شهرهای همکار با تاکید بر برندهای گردشگری و در موضوعاتی شامل شناخت، معرفی از جاذبه های تاریخی و طبیعی گردشگری، فراهم کردن زیرساخت های ارایه خدمات میزبانی، توسعه فعالیت های علمی آموزشی و تجربه گردانی و همکاری سه جانبه در ارتقای فرهنگی میزبانی، از موضوعات این تفاهمنامه است.

حمیدرضا محمدی اظهار داشت: آشنایی فعالان حوزه گردشگری و شهروندان با ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری طرف های تفاهمنامه با تاکید بر فعالیت های نوآورانه، تعامل و هم افزایی طرف های تفاهمنامه با تکیه بر بهره برداری از ظرفیت های گردشگری اعضاء  با محوریت رویکرد گردشگری خلاق و تشریک مساعی و همکاری در جهت معرفی و ارتقاء برندهای گردشگری شهرهای همکار در تفاهمنامه از اهداف امضاء این تفاهمنامه است.

وی افزود: زمینه سازی استفاده از ظرفیت های طرف ها و ایجاد وحدت نظر در نیل به اهداف مشترک، ایجاد بستری مناسب به منظور معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری شهر از طرق ابزارهای تبلیغاتی موجود “فضای مجازی و حقیقی” و اماکن فرهنگی گردشگری تحت پوشش شهرداری در حد امکانات در دسترس و در چارچوب مقررات و همکاری در توسعه و ترویج مشاغل گردشگری با رویکرد توسعه گردشگری خلاق از جمله محور های همکاری در پی انعقاد این تفاهمنامه است.

محمدی اظهار داشت: همکاری در توسعه و ترویج مشاغل گردشگری با رویکرد توسعه گردشگری خلاق، همکاری در جهت اجرای تورها و برنامه های گردشگری به مقصد شهرهای طرف های تفاهم، همکاری در معرفی و اجرای برنامه های فرهنگی در بناهای تاریخی و هویتی شهرهای طرف تفاهم، همکاری در انعکاس و نشر مناسب اخبار متقابل گردشگری در رسانه های در اختیار از جمله “وب سایت، پرتال، شبکه اجتماعی و پیام رسان” از جمله دیگر محورهای این تفاهمنامه است.

رشت دارای حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت است که در طول روز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.

تعداد ۴۰۰ بنای تاریخی در داخل بافت تاریخی شهر رشت شناسایی شده و بیش از ۱۱۰ بنای تاریخی آن نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده یا در شرف ثبت قرار دارد.