رشت – ایرنا- معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان از برگزاری بیست و سومین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی از ۲۲ تا ۲۵ آبان ماه امسالدر سه هزار و ۸۰۰ واحد آموزشی استان خبر داد.

حسن پیراولیاء روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به عضویت ۲۳ هزار دانش‌آموز در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی گیلان افزود: شوراهای دانش‌آموزی عرصه‌ای برای مشارکت عملی دانش‌آموزان در فرآیند تصمیم‌سازی، تجربه مسئولیت‌پذیری، کارگروهی و تقویت خودباوری است.

وی عنوان کرد: شوراهای دانش‌آموزی یک نهاد صنفی است که به منظور مشارکت و مسئولیت پذیری دانش‌آموزان در فعالیت های اعتقادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا پایان دوره دوم متوسطه واجدین شرایط در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی بودند، افزود: در مدارس ابتدایی زیر ۱۰۰ نفر پنج نفر به عنوان عضو اصلی، واحدهای آموزشی ۱۰۱ تا ۱۵۰ نفر هفت نفر و مدارس با ۱۵۰ دانش آموز به بالا ۹ نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش گیلان عنوان کرد: در مدارس متوسطه “اول و دوم” تا ۲۵۰ نفر پنج نفر عضو اصلی، ۲۵۱ تا ۳۵۰ دانش آموز هفت نفر، ۳۵۱ تا ۵۵۰ دانش آموز ۹ نفر و در مدارس ۵۵۱ دانش آموز به بالا ۱۱ نفر به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: برای تمامی این مدارس ۲ نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

شورای دانش آموزی بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مدارس، برای مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش آموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنها، تقویت اعتماد به نفس، خود باوری، مسئولیت پذیری، مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل می‌شود.

استان گیلان دارای افزون بر ۳۷۰ هزار دانش آموز است که در نزدیک چهار هزار مدرسه تحصیل می کنند.