ایسنا/گیلان شرکت گاز استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که از همه مشترکین گرامی تقاضا می‌شود تا در مصرف گاز صرفه جویی کنند و در همین راستا و به منظور حفظ و پایداری جریان گاز برای مشترکین خانگی، گاز تمامی مدارس و بانک‌ها و همچنین ادارات پرمصرف استان قطع شده است.

شرکت گاز گیلان با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد که به علت ورود جبهه هوای سرد و کاهش شدید دمای هوا درکشور و همچنین سراسر استان گیلان، از همه مشترکین گرامی تقاضا می‌شود تا با صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای آسایش (۱۸ الی ۲۱ درجه)، پایداری جریان گاز را در استان تضمین نمایند.

در همین راستا و به منظور حفظ و پایداری جریان گاز برای مشترکین خانگی، با نظر کمیته بحران استانداری گیلان و براساس تصمیمات متخذه، گاز تمامی مدارس و بانک‌ها و همچنین ادارات پرمصرف استان قطع شده است.

بر همین اساس و مطابق با دستورالعمل ستاد مدیریت بحران استانداری و فرمانداری‌های هر شهرستان، انتظار می‌رود ادارات و دوایر دولتی ضمن مدیریت کامل مصرف گاز، یک ساعت قبل از پایان وقت اداری نسبت به خاموش نمودن سیستم گرمایشی ساختمان‌های خود اقدام نمایند.

انتهای پیام