رشت _ ایرنا_ در هفتمین روز از هفته دولت ۱۷ طرح شهرستان رشت در حوزه عمران شهری و روستایی، بهداشت، درمان و انرژی، با صرف اعتبار ۱۵ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این طرح‌ها با حضور حمیدرضا امام پناهی فرماندار شهرستان رشت در شهر لشت نشا بهره برداری شد که از جمله آنها مرکز جامع سلامت شماره ۲ لشت نشاء با زیربنای ۳۵۰ متر مربع و مجموع هزینه ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان برای ساخت بنا، فراهم آوردن زیرساخت‌ها و تجهیز است.

۱۲ پروژه شهرداری لشت نشا در حوزه عمران شهری شامل روکش آسفالت، نصب پل عابر پیاده و لوله گذاری و هدایت آب های سطحی با صرف اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نیز امروز به بهره برداری رسید.

پل ارتباطی در روستای لسکو با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان،  سه پروژه توسعه و تقویت شبکه برق بخش لشت شامل تبدیل شبکه فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار، نصب ترانس و رفع مشکل ضعف برق روستاهای لاشک و اژدها کیا بوده و با صرف هزینه یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به بهره برداری رسید.

۱۷۷ طرح شامل، ۱۶۸ پروژه در بخش دولتی با هزینه کرد ۶۶۱ میلیارد تومان و ۹ طرح در بخش خصوصی با هزینه ۴۲۱ میلیارد تومان هفته دولت در بخش های مختلف شهرستان رشت افتتاح شد.