رشت – ایرنا- مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور از هدف گذاری جذب یک میلیون نفر برای پوشش بیمه ای در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بیت اله برقراری روز سه شنبه در نشست با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گیلان در رشت گفت: با گذشت ۱۷ سال از عمر صندوق از نزدیک به ۱۰ میلیون نفر واجد شرایط حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند که تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر معادل ۱۵ درصد آنها فعال هستند.

وی این وضعیت را مورد قبلو دولت ندانست و افزود: نگاه دولت سیزدهم برای خدمات صندوق بیمه روستایی و عشایری تحولی است تا حداکثر جمعیت این بخش از خدمات بیمه ای برخوردار شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را ۳۰ میلیون نفر عنوان کرد و گفت: با توجه به شرط سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال جامعه هدف برای بیمه شدن این جمعیت، حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور می شود.

برقراری با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود طی ۲ سال تمامی جامعه هدف زیر چتر بیمه ای قرار گیرند، ادامه داد: جبران عقب ماندگی ها سنگین است اما دولت سیزدهم مصمم به احقاق حقوق در بخش بیمه ای و گسترش چتر عدالت برای محرومان از بیمه است.

وی همچنین از افزایش ۶۰ درصدی سطح درآمدی مستمر بگیران خبر داد و گفت: دستور برای پرداخت وام به کارگزاران داده شد و بخشی از منابع مان را به بانک هایی که با ما همکاری کنند انتقال می دهیم.

گیلان دارای ۴۱۸ هزار نفر جامعه هدف بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که تا کنون ۹۷ هزار نفر بیمه شده اند.